Uw zoekopdracht heeft 4 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van het College voor toetsen en examens van 6 oktober 2014 CvTE-14.02213, houdende vaststelling van het examenprogramma Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2016 (Regeling examenprogramma Staatsexamens NT2 2016)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2014 Staatscourant 2014, 35978 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (254 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 november 2014, nr. PO/679945 houdende wijziging van de Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC in verband met actualisatie van de door scholen te leveren gegevens, onder andere naar aanleiding van de invoering van passend onderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2014 Staatscourant 2014, 34036 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (21 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 juni 2014 nr. JOZ/632757 houdende nadere voorschriften voor afwijken van de overgangsbekostiging voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en 4 in verband met afschaffing van de leerlinggebonden financiering en vermindering van de verplichte herbesteding van een gedeelte van de bekostiging van het samenwerkingsverband passend onderwijs (Regeling nadere voorschriften opting out en vermindering verplichte herbesteding in verband met overgangsbekostiging afschaffing leerlinggebonden financiering)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-07-2014 Staatscourant 2014, 18064 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 maart 2014, nr. JOZ/565292, houdende regels voor de uitgifte van getuigschriften van het voortgezet speciaal onderwijs alsmede de vaststelling van enige modellen voor dergelijke getuigschriften (Regeling modellen getuigschriften vso)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-03-2014 Staatscourant 2014, 7224 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap