Uw zoekopdracht heeft 27 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 december 2014, nr. WJZ/701762 (10528), tot wijziging van de Regeling OCW-subsidies in verband met de verantwoording door onderwijsinstellingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 37254 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2014, nr. WJZ/701097 (10534), houdende wijziging van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren in verband met de vaststelling van de bezoldigingsmaxima in het onderwijs voor het jaar 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 36734 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (21 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 december 2014, nr. HO&S/695142, houdende onder meer het vaststellen van de normbedragen in de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten alsmede de Wet studiefinanciering BES voor het jaar 2015 (Regeling normen WSF 2000, WTOS en WSF BES, voor het jaar 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2014 Staatscourant 2014, 36161 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van het College voor toetsen en examens van 6 oktober 2014 CvTE-14.02213, houdende vaststelling van het examenprogramma Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2016 (Regeling examenprogramma Staatsexamens NT2 2016)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2014 Staatscourant 2014, 35978 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 november 2014, nr. WJZ/696380 (10529), houdende wijziging van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren in verband met de vaststelling van de bezoldigingsmaxima voor het jaar 2015, aanpassing van aanwijzing van toezichthouders en enkele andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2014 Staatscourant 2014, 33917 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 16 november 2014, nr. WJZ/14182414, houdende wijziging van de Regeling schoolfruit 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-11-2014 Staatscourant 2014, 33273 Ministerie van Economische Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 31 oktober 2014, nr. 673806, houdende de instelling van de Taskforce beter benutten onderwijs en openbaar vervoer (Instellingsbesluit Taskforce beter benutten onderwijs en openbaar vervoer)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-11-2014 Staatscourant 2014, 32128 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 oktober 2014, nr. HO&S/674004, tot het intrekken van een drietal aanwijzingen van personen belast met het toezicht op de naleving van artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2014 Staatscourant 2014, 30349 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 september 2014, 2014-0000139414, houdende indexering van de maximum uurprijs en het toetsingsinkomen in het kader van de kinderopvangtoeslag (Regeling indexering maximum uurprijs en toetsingsinkomen kinderopvang 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2014 Staatscourant 2014, 28077 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 september 2014, nr. MBO/653498, tot vaststelling van regio’s en aanwijzing van contactgemeenten educatie (Regeling regio’s en contactgemeenten educatie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-10-2014 Staatscourant 2014, 28453 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap