Uw zoekopdracht heeft 27 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 8 december 2014, nummer CvTE-14.02423, houdende vaststelling van de beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores centrale eindtoets primair onderwijs (Regeling beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores centrale eindtoets PO)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 36955 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (36 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 december 2014, nr. PO/698893, houdende wijziging van de Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC in verband met onder andere actualisatie ten aanzien van de gegevens met betrekking tot de verplichte eindtoets

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36463 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (122 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 december 2014, nr. JOZ/696329, houdende wijziging van de Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2014 Staatscourant 2014, 36017 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (46 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 december 2014, nr. PO/662196, houdende voorschriften in het kader van de meting en beoordeling van leerresultaten als bedoeld in artikel 10a van de Wet op het primair onderwijs (Regeling leerresultaten PO 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2014 Staatscourant 2014, 36026 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 26 november 2014, nr. DUO/OND/ODS-2014/29089M, houdende aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2014 (Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2014 Staatscourant 2014, 35302 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 november 2014, PO/F&V/688376 tot het verstrekken van bijzondere bekostiging voor personeelskosten (Regeling bijzondere bekostiging 2014–2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2014 Staatscourant 2014, 35298 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (24 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 november 2014, nr. PO/643040, houdende regels met betrekking tot het verlenen van subsidie aan toetsaanbieders (Subsidieregeling andere eindtoetsen PO)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2014 Staatscourant 2014, 35121 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (254 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 november 2014, nr. PO/679945 houdende wijziging van de Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC in verband met actualisatie van de door scholen te leveren gegevens, onder andere naar aanleiding van de invoering van passend onderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2014 Staatscourant 2014, 34036 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van het College voor toetsen en examens van 27 augustus 2014, nummer CvTE-14.02121, houdende vaststelling van de toetswijzer voor de eindtoets in het primair onderwijs (Regeling toetswijzer eindtoets PO)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2014 Staatscourant 2014, 30362 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 september 2014, nr. PO/B&S/671935, houdende regels voor het vaststellen van de bedragen voor de materiële instandhouding primair onderwijs in Caribisch Nederland voor het jaar 2015 (Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-10-2014 Staatscourant 2014, 30261 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap