Uw zoekopdracht heeft 12 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (95 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2014, 2014-0000180143, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling, Regeling stralingsbescherming werknemers 2014 en de Warenwetregelingen containers, drukapparatuur, explosieveilig materiaal, liften, machines en persoonlijke beschermingsmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36339 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 3 december 2014, nr. WJZ/14116122, tot wijziging van de Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen in verband met het ontlasten van bepaalde vergunninghouders

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2014 Staatscourant 2014, 35429 Ministerie van Economische Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (66 kB)

  Voorpublicatie van de vaststelling van nieuwe regels voor bepaalde gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 517/2014 van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en een aantal daarmee verband houdende verordeningen en ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1005/2009 van 16 september 2009 betreffende ozonlaagafbrekende stoffen (Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-11-2014 Staatscourant 2014, 32981 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Bekendmaking en besluit tot inwerkingtreding van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 3 november 2014, nr. IENM/BSK-2014/229688, van internationale besluiten met betrekking tot de veiligheid van zeeschepen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-11-2014 Staatscourant 2014, 31274 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Voorpublicatie van de ontwerpregeling tot wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer (opslag van afgewerkte olie in bovengrondse tanks)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2014 Staatscourant 2014, 29274 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie Regeling basisnet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-09-2014 Staatscourant 2014, 8242 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (25 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 juli 2014, nr. 2014-0000098169, tot vaststelling van de regels omtrent de openbaarmaking van inspectiegegevens door de Inspectie SZW bij zware of ernstige asbestovertredingen (Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2014 Staatscourant 2014, 20152 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (606 kB)

  Voorpublicatie tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-07-2014 Staatscourant 2014, 17509 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (66 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 juni 2014, nr. WJZ/14097874, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met een aantal wijzigingen van uiteenlopende aard

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-07-2014 Staatscourant 2014, 18080 Ministerie van Economische Zaken
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (83 kB)

  Regeling van de Ministers van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 juni 2014, nr. WJZ / 13130530, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling stralingsbescherming EZ

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-06-2014 Staatscourant 2014, 17286 Ministerie van Economische Zaken