Uw zoekopdracht heeft 12 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 8 december 2014, nr. WJZ/14011574, tot kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw (Regeling kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 36114 Ministerie van Economische Zaken
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (66 kB)

  Voorpublicatie van de vaststelling van nieuwe regels voor bepaalde gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 517/2014 van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en een aantal daarmee verband houdende verordeningen en ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1005/2009 van 16 september 2009 betreffende ozonlaagafbrekende stoffen (Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-11-2014 Staatscourant 2014, 32981 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 31 oktober 2014, nr. IENM/BSK-2013/122814, tot wijziging van de Regeling handel in emissierechten (meetellen capaciteit van reserve, achtervang of parallelle eenheden en andere wijzigingen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-11-2014 Staatscourant 2014, 31699 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 15 oktober 2014, nr. IENM/BSK-2014/214072, tot wijziging van de Regeling hernieuwbare energie vervoer in verband met de verlenging van de inlevertermijn voor de biobrandstoffenbalans

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2014 Staatscourant 2014, 29270 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 2 oktober 2014, nr. IENM/BSK-2014/54438, houdende wijziging van de Regeling aanwijzing Nationaal loket inventarisatie broeikasgassen en Protocollen broeikasgassen in verband met het vervallen van de protocollenmethodiek voor het nationale inventarisatiesysteem

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-10-2014 Staatscourant 2014, 27438 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 21 augustus 2014 nr. IenM/BSK-2014/132277, tot wijziging van de Subsidieregeling emissiearme taxi’s en bestelauto’s (reparaties en wijziging subsidieplafond)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-08-2014 Staatscourant 2014, 23915 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (606 kB)

  Voorpublicatie tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-07-2014 Staatscourant 2014, 17509 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 3 juni 2014, nr. IENM/BSK-2014/117255 tot wijziging van de periode waarop het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit betrekking heeft (besluit verlenging NSL)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-06-2014 Staatscourant 2014, 15920 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 16 april 2014, nr. IENM/BSK-2014/82330, tot wijziging van de Regeling aanwijzing Nationaal loket inventarisatie broeikasgassen en Protocollen broeikasgassen (2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-04-2014 Staatscourant 2014, 11515 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 12 maart 2014, nr. WJZ/14015689, tot wijziging van de Regeling LNV-subsidies en de Tijdelijke regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2014 in verband met de openstelling van het subsidie-instrument investeringen in technieken ter vermindering van fijn stof en enkele andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-03-2014 Staatscourant 2014, 7890 Ministerie van Economische Zaken