Uw zoekopdracht heeft 12 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 12 december 2014, nummer 590431, houdende wijziging van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36736 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (28 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 december 2014, nummer 593764, tot wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdtweeëndertigste wijziging)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36739 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2014, 2014-0000184831, tot wijziging van Bijlage I en II bij de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014 in verband met enkele technische wijzigingen, verduidelijking van het minimumloon, en aanpassing aan het Young Workers Exchange Program dat voortvloeit uit het Memorandum of Understanding tussen Canada en Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36372 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 december 2014, 2014-0000179202, tot wijziging van het Examenreglement basisexamen inburgering in verband met aanpassing van het basisexamen en bevoegdheidsoverdracht naar DUO, en het Examenprogramma basisexamen inburgering in verband met het wijzigen van de wijze van examineren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2014 Staatscourant 2014, 35494 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 november 2014, nummer 578511, tot wijziging van de Regeling toelating en uitzetting BES (derde wijziging)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-11-2014 Staatscourant 2014, 33256 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (31 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 24 september 2014, nummer 562329, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdeenendertigste wijziging) alsmede wijziging van de regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 december 2013, nummer 463556, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderddrieëntwintigste wijziging) (Stcrt. 2013, 35683)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2014 Staatscourant 2014, 27586 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 april 2014, nr. 435130, houdende wijziging van het Besluit Commissie leeftijdsonderzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-04-2014 Staatscourant 2014, 12041 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 maart 2014, nummer 496849, houdende wijziging van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-03-2014 Staatscourant 2014, 9425 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 21 maart 2014, nummer 493532, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdzesentwintigste wijziging)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-03-2014 Staatscourant 2014, 9172 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 3 maart 2014, nummer 482693, tot wijziging van de regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 december 2013, nummer 463556, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderddrieëntwintigste wijziging) (Stcrt. 2013, 35683)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-03-2014 Staatscourant 2014, 7105 Ministerie van Veiligheid en Justitie