Uw zoekopdracht heeft 37 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 15 december 2014, nr. MINBUZA-2014.707419, tot vaststelling van een subsidieplafond voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 37114 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 15 december 2014, nr. MINBUZA-2014.713747, tot wijziging van beleidsregels voor het verstrekken van subsidie in het kader van onderdeel 1 van het Dutch Good Growth Fund

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 37012 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 9 december 2014, MinBuZa-2014.710580, tot vaststelling van subsidieplafonds voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafonds Veiligheid en Rechtsorde 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36569 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 9 december 2014, nr. DSO/OO-165/14, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafonds 2015 NFP II, NICHE II en MSP II)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36401 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 2 december 2014, MINBUZA-2014.665442, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2014 Staatscourant 2014, 35508 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 17 november 2014, MinBuza-2014.665397, houdende een verlaagd bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in de sector Ontwikkelingssamenwerking (Regeling bezoldiging topfunctionarissen OS-sector)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-11-2014 Staatscourant 2014, 33285 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 17 november 2014, nr. Minbuza-2014.660396, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond haalbaarheidsstudies bedrijfsbenchmarks/duurzaamheidsindices)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2014 Staatscourant 2014, 33290 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 6 november 2014, nr. MinBuZa.-2014.621479, tot wijziging van de Subsidieregeling internationaal excelleren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2014 Staatscourant 2014, 32223 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (22 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 20 oktober 2014, nr. MinBuZa-2014.10145, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Verlenging Humanitaire hulp Syrië via Ngo’s 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-10-2014 Staatscourant 2014, 30238 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 30 september 2014, nr. MinBuZa.2014.594083, tot instelling van de Adviescommissie Samenspraak en Tegenspraak (Besluit Adviescommissie Samenspraak en Tegenspraak)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-10-2014 Staatscourant 2014, 28085 Ministerie van Buitenlandse Zaken