Uw zoekopdracht heeft 14 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 december 2014, nr. DGNR-RRE/14206284, houdende aanwijzing van de managementautoriteit, de certificeringsautoriteit en de auditautoriteit voor het Operationeel Programma EFRO West-Nederland 2014-2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 37660 Ministerie van Economische Zaken
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 22 december 2014, nr. WJZ/14206714, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake Russische boycot groenten en fruit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 37935 Ministerie van Economische Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 december 2014, 2014-0000177236, tot intrekking van de regelingen betreffende Monitorcomité ESF2, de Klankbordgroep ESF 2007–2013 en diverse andere Monitorcomités (Regeling intrekking ESF-comités)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2014 Staatscourant 2014, 34995 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheidvan 1 december 2014, 2014-0000177234, tot instelling van Toezichtcomité ESF2 en ESF 2014-2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2014 Staatscourant 2014, 34996 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (63 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 24 november 2014, nr. WJZ / 14058179, houdende uitvoeringsregels inzake financiële bijdragen uit het EFRO voor de programmaperiode 2014–2020 (Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014–2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-11-2014 Staatscourant 2014, 34064 Ministerie van Economische Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (26 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 30 september 2014, nr. WJZ/14155279, houdende wijziging van de uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake Russische boycot groenten en fruit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-10-2014 Staatscourant 2014, 28193 Ministerie van Economische Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 september 2014, nr. 2014-0000496226, houdende wijziging van de Subsidieregeling Kenniscentrum Europa Decentraal 2013 (aanpassing subsidiedoel en bevoorschotting)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-09-2014 Staatscourant 2014, 26857 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit houdende benoeming leden van de Adviescommissie geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-08-2014 Staatscourant 2014, 21933 Ministerie van Economische Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 4 juli 2014, nr. WJZ / 14110417, tot wijziging van de Regeling gebruik en installatie EU-meetinstrumenten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2014 Staatscourant 2014, 19763 Ministerie van Economische Zaken
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (43 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juli 2014,2014-0000089983, tot Wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014-2020 in verband met het toevoegen van hoofdstuk IV en investeringsprioriteit B aan de regeling en enkele technische wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2014 Staatscourant 2014, 19322 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid