Uw zoekopdracht heeft 6 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 10 december 2014, nr. 2014-0000634941, tot wijziging van de bijlagen II en IV bij het Besluit beheer sociale-huursector

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36394 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 10 december 2014, CZW 2014-0000626454 tot het technisch wijzigen van een aantal ministeriële regelingen ten gevolge van de inwerkingtreding van de Huisvestingswet 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36320 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 25 november 2014, nr. 2014-602374, houdende wijziging van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014 in verband met de vaststelling van de bezoldigingsmaxima voor het jaar 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2014 Staatscourant 2014, 34229 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (104 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 15 oktober 2014, nr. 2014-0000550225, tot wijziging van de Regeling energieprestatie gebouwen in verband met het vaststellen van nadere voorschriften omtrent het afgeven van energielabels ter implementatie van de artikelen 3, 11, eerste tot en met vierde lid, 12 en 17 van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-10-2014 Staatscourant 2014, 29575 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 9 oktober 2014, nr. 2014 -0000533748, tot wijziging van de Regeling vervreemdingen woongelegenheden (indexering)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-10-2014 Staatscourant 2014, 29578 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 5 februari 2014, nr. CZW 2014-0000069442, tot wijziging van de Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie (wijziging minimumbijdrage 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-02-2014 Staatscourant 2014, 5554 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties