Uw zoekopdracht heeft 13 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (50 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 12 december 2014, nr. 2014-0000667329, houdende wijziging van de Regeling fonds energiebesparing huursector en de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (aanpassing aan wijziging labelsystematiek)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 36878 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (28 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 15 december 2014, nr. 20140000666740, tot wijziging van de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting (wijziging toewijzingsvereiste met betrekking tot personen met een zorgindicatie, aanpassing inkomenstoets EU-arbeidsmigranten, wijzigingen met betrekking tot intermediairs en jaarlijkse wijzigingen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 36700 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 12 december 2014, nr. 2014-0000663941, houdende aanpassing van de bedragen, genoemd in de artikelen 1, eerste lid, onderdeel a, en 10, tweede lid, eerste volzin, onderdelen a en b, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, wijziging van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte en wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 (inkomensgrenzen inkomensafhankelijke huurverhoging 2015, aanpassing zorgwetgeving, gegevensverstrekking door de huurder en wijziging aanduiding NEN-norm)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 37003 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (115 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 19 november 2014, CZW2014-0000593162, tot wijziging van bijlage III bij het Besluit beheer sociale-huursector

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-12-2014 Staatscourant 2014, 33823 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 25 november 2014, nr. 2014-602374, houdende wijziging van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014 in verband met de vaststelling van de bezoldigingsmaxima voor het jaar 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2014 Staatscourant 2014, 34229 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 6 november 2014, nr. 2014-0000581135, houdende aanpassing van de bedragen, genoemd in de artikelen 13, eerste lid, onderdelen a en b, 14, eerste lid, 17, tweede lid, 18, eerste en derde lid, en 20, eerste en tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, van de minimum-inkomensijkpunten, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van die wet en van de factoren, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van die wet alsmede van de bedragen, genoemd in artikel 2a, tweede lid, onderdelen b en c, van het Besluit op de huurtoeslag (Regeling huurtoeslaggrenzen 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-11-2014 Staatscourant 2014, 32765 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (58 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 22 september 2014, nr. 2014-0000503977, houdende vaststelling van regels voor het verstrekken van subsidie in de vorm van een lening aan verhuurders ten behoeve van het treffen van voorzieningen aan woningen (Regeling fonds energiebesparing huursector)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-10-2014 Staatscourant 2014, 27579 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (361 kB)

  Omzetbelasting. Toelichting Tabel I

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-09-2014 Staatscourant 2014, 26112 Ministerie van Financiën
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 9 juli 2014, nr. 2014-0000364683, tot wijziging van bijlage I bij het Besluit beheer sociale-huursector (aanpassing gegevensopvraag forecast 2014 en prognosejaren 2015 tot en met 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2014 Staatscourant 2014, 18067 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (22 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 19 juni 2014, nr. 2014-0000302914, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-06-2014 Staatscourant 2014, 18070 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties