Uw zoekopdracht heeft 18 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 12 december 2014, kenmerk: FM 2014/1237 M, directie Financiële Markten, houdende regels met betrekking tot de door personen als bedoeld in de artikelen 3:8, eerste lid, 3:17b, eerste en tweede lid, 4:9, eerste lid, en 4:15a, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht af te leggen eed of belofte (Regeling eed of belofte financiële sector 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 37261 Ministerie van Financiën
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (48 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 9 december 2014, FM 2014/1900 M, directie Financiële Markten,tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Wft in verband met de invoering van een nieuw wettelijk kader voor geregistreerde gedekte obligaties (Wijziging van de Uitvoeringsregeling Wft ter zake geregistreerde gedekte obligaties)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2014 Staatscourant 2014, 36125 Ministerie van Financiën
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (84 kB)

  Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2014 Staatscourant 2014, 36172 Ministerie van Financiën
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de minister van Financiën van 9 december 2014, FM 2014/1890 M, directie Financiële Markten, tot vaststelling van de bedragen, bedoeld in artikel 3:156, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht, voor het jaar 2015 en tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Wft

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2014 Staatscourant 2014, 36080 Ministerie van Financiën
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 5 december 2014, FM 2014/1861 M, directie Financiële Markten, houdende regels tot vaststelling van het tarief, bedoeld in artikel 11k, derde, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft voor 2015 (Regeling tarief centrale examenbank Wft 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2014 Staatscourant 2014, 35667 Ministerie van Financiën
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Financiën van 3 december 2014, FM 2014/1850 M, directie Financiële Markten, tot wijziging van het Besluit aangewezen staten Wft (Wijziging Besluit aangewezen staten Wft)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2014 Staatscourant 2014, 35352 Ministerie van Financiën
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën en de Minister van Veiligheid en Justitie van 3 december 2014, nr. FM 2014/1725 M, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wet toezicht trustkantoren, de Regeling van de Minister van Financiën en de Minister van Veiligheid en Justitie van 25 mei 2012 houdende bepalingen ter uitvoering van bij en krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES gestelde regels en de Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-12-2014 Staatscourant 2014, 35318 Ministerie van Financiën
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Financiën en de Minister van Veiligheid en Justitie van 3 december 2014, nr. FM 2014/1727 M, directie Financiële Markten, tot wijziging van het Besluit van de Minister van Financiën en de Minister van Justitie van 18 juli 2008 tot aanwijzing van personen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gestelde regels (Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) (Stcrt. 2008, 142)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-12-2014 Staatscourant 2014, 35308 Ministerie van Financiën
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (52 kB)

  Wijziging regeling van de Minister van Financiën van 28 november 2014, FM 2014/1838 M, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Regeling gelijkstelling diploma’s vakbekwaamheid Wft, de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft en de Vrijstellingsregeling Wft

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-12-2014 Staatscourant 2014, 34759 Ministerie van Financiën
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (88 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 15 juli 2014, FM 2014/1025 M, directie Financiële Markten, houdende regels ten behoeve van een integere bedrijfsvoering door trustkantoren als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren (Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2014 Staatscourant 2014, 20684 Ministerie van Financiën