Uw zoekopdracht heeft 69 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (317 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 december 2014, nr. WJZ/14139630, houdende wijziging van diverse regelingen in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen en de overname van taken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 35166 Ministerie van Economische Zaken
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 december 2014, nr. DGNR-RRE / 14201930, houdende aanwijzing van de managementautoriteit, de certificeringsautoriteit en de auditautoriteit voor het Operationeel Programma EFRO Zuid-Nederland 2014–2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36520 Ministerie van Economische Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 december 2014, nr. DGNR-RRE/14197634, houdende aanwijzing van de managementautoriteit, de certificeringsautoriteit en de auditautoriteit voor het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014–2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36527 Ministerie van Economische Zaken
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 december 2014, nr. DGNR-RRE/14201903, houdende aanwijzing van de managementautoriteit, de certificeringsautoriteit en de auditautoriteit voor het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014–2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36531 Ministerie van Economische Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2014, nr. WJZ/14198913, tot vaststelling van de subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZ-subsidie-instrumenten (Regeling openstelling EZ-subsidies 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36670 Ministerie van Economische Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (31 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2014, nr. WJZ/14186157, houdende wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZ-subsidies 2014 in verband met een wijziging van de subsidiemodule Eurostars, verschuivingen van subsidieplafonds en enkele technische aanpassingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36156 Ministerie van Economische Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (102 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2014, nr. WJZ/14192117, houdende wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met aanpassingen aan de nieuwe Europese staatssteunkaders

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36474 Ministerie van Economische Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (21 kB)

  Toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project transmissiesysteem op zee Borssele

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36159 Ministerie van Economische Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2014, nr. WJZ / 14191493, tot vaststelling van de aan de Kamer van Koophandel door ondernemingen verschuldigde vergoedingen (Regeling vergoedingen Kamer van Koophandel 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2014 Staatscourant 2014, 36662 Ministerie van Economische Zaken
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 december 2014, 2014-0000180670, tot aanwijzing van H.H.S./D.R.S. Inspecties B.V. als aangewezen instelling in het kader van het Warenwetbesluit machines

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2014 Staatscourant 2014, 36029 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid