Uw zoekopdracht heeft 20 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 december 2014, nr. DGNR-RRE/14206284, houdende aanwijzing van de managementautoriteit, de certificeringsautoriteit en de auditautoriteit voor het Operationeel Programma EFRO West-Nederland 2014-2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 37660 Ministerie van Economische Zaken
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (105 kB)

  Wijziging van de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 36400 Ministerie van Financiën
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (270 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 4 december 2014, nr. IENM/BSK-2014/260083, tot wijziging van de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 36122 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 9 december 2014, nr. DSO/OO-165/14, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafonds 2015 NFP II, NICHE II en MSP II)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36401 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (40 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 15 december 2014, nr. WJZ / 14183877, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZ-subsidies 2014 (Garantstelling landbouwondernemingen werkkapitaal)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2014 Staatscourant 2014, 36086 Ministerie van Economische Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2014, nr. WJZ/14183501, tot wijziging van de Financiële regeling handelsregister 2014 in verband met de actualisatie van het tarief voor het verstrekken van een afschrift van of een uittreksel uit hetgeen in het handelsregister is ingeschreven en daarbij gedeponeerd

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2014 Staatscourant 2014, 36491 Ministerie van Economische Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 3 december 2014, nr. WJZ/14116122, tot wijziging van de Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen in verband met het ontlasten van bepaalde vergunninghouders

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2014 Staatscourant 2014, 35429 Ministerie van Economische Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (90 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 27 november 2014, nr. IenM/BSK-2014/259021, houdende vaststelling van regels ter uitvoering van titel 9.7 Hernieuwbare energie vervoer van de Wet milieubeheer en van het Besluit hernieuwbare energie vervoer 2015 (Regeling hernieuwbare energie vervoer 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2014 Staatscourant 2014, 33976 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 30 september 2014, nr. WJZ / 14110514, tot instelling van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering (Instellingsbesluit Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2014 Staatscourant 2014, 27480 Ministerie van Economische Zaken
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie van de Regeling van de Minister van Economische Zaken van 4 september 2014, nr. WJZ / 14137674, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met het opnemen van een overgangsbepaling in titel 3.10

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-09-2014 Staatscourant 2014, 25439 Ministerie van Economische Zaken