Uw zoekopdracht heeft 11 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 15 december 2014, 692614-129794-MC, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake verlenging van het experiment regelarme instellingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 37100 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2014, nr. WJZ / 14185449, houdende regels inzake het door de ACM ten laste brengen van kosten aan marktorganisaties (Regeling doorberekening kosten ACM)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 36296 Ministerie van Economische Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 november 2014, 2014-0000163807, tot aanwijzing van Det Norske Veritas B.V.-PCNL als aangewezen keuringsinstelling in het kader van het Warenwetbesluit drukapparatuur

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2014 Staatscourant 2014, 33753 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 5 september 2014, nr. WJZ/14145172, houdende een aanvullende bepaling inzake de doorberekening van kosten van de ACM in 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-09-2014 Staatscourant 2014, 25709 Ministerie van Economische Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 4 juli 2014, nr. WJZ/14104938, over de totstandkoming van overeenkomsten tot de afwikkeling van massaschade (Beleidsregel massaschade)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2014 Staatscourant 2014, 19744 Ministerie van Economische Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (61 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 4 juli 2014, nr. WJZ/14112586, tot vermindering van geldboetes betreffende kartels (Beleidsregel clementie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2014 Staatscourant 2014, 19745 Ministerie van Economische Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (27 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 4 juli 2014, nr. WJZ / 14066719, houdende uitvoering van de artikelen 35, eerste lid, 42, tweede lid, en 48 van de Mededingingswet en wijziging van een aantal ministeriële regelingen in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht (Regeling gegevensverstrekking Mededingingswet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2014 Staatscourant 2014, 19743 Ministerie van Economische Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (84 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 4 juli 2014, nr. WJZ/14112617, met betrekking tot het opleggen van bestuurlijke boetes door de Autoriteit Consument en Markt (Boetebeleidsregel ACM 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2014 Staatscourant 2014, 19776 Ministerie van Economische Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (37 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 6 mei 2014, nr. WJZ / 14052830, houdende beleidsregel inzake de toepassing door de Autoriteit Consument en Markt van artikel 6, derde lid, van de Mededingingswet bij mededingingsbeperkende afspraken die zijn gemaakt ten behoeve van duurzaamheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-05-2014 Staatscourant 2014, 13375 Ministerie van Economische Zaken
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 11 april 2014, nr. WJZ/14050243, tot wijziging van de Regeling kostenverhaal energie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-04-2014 Staatscourant 2014, 9945 Ministerie van Economische Zaken