Uw zoekopdracht heeft 11 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (30 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 27 november 2014, DGETM-TM/nr. 14191166, houdende aanwijzingen voor aanbieders van mobiele openbare telecommunicatienetwerken inzake de alarmeringsdienst NL-Alert (Besluit aanwijzingen aanbieders inzake alarmeringsdienst NL-Alert)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2014 Staatscourant 2014, 34590 Ministerie van Economische Zaken
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (351 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 3 november 2014, DGETM-TM / 14179469, houdende vaststelling van het Nationaal Frequentieplan 2014 (Nationaal Frequentieplan 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-11-2014 Staatscourant 2014, 33116 Ministerie van Economische Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving openbare consultatie ontwerpbesluiten van de Minister van Economische Zaken houdende wijziging van het Nummerplan internationale signaleringspuntcodes en wijziging van het Nummerplan transitnetwerk signaleringspuntcodes in verband met het gebruik van signaleringspuntcodes door besloten netwerken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2014 Staatscourant 2014, 27140 Ministerie van Economische Zaken
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 19 september 2014, nr. WJZ / 14122681, tot vrijstelling afwijkend gebruik frequentieruimte Explosieven Opruimingsdienst Defensie (Vrijstelling afwijkend gebruik frequentieruimte EODD)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2014 Staatscourant 2014, 27091 Ministerie van Economische Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 september 2014, nr. WJZ / 14130383, tot wijziging van de Regeling vergoedingen Telecommunicatiewet en Postwet 2014 in verband met vaststelling vergoedingen categorieën Elektronische Communicatie en Post

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-09-2014 Staatscourant 2014, 26504 Ministerie van Economische Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit en kennisgeving van de Minister van Economische Zaken over de start van een openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht inzake het ontwerpbesluit Nationaal Frequentieplan 2014 (NFP2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-08-2014 Staatscourant 2014, 21919 Ministerie van Economische Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (24 kB)

  Besluit en kennisgeving van de Minister van Economische Zaken over de start van een openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht inzake het ontwerpbesluit houdende het geven van aanwijzingen aan aanbieders van openbare mobiele telecommunicatienetwerken inzake alarmeringsdienst NL-Alert

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2014 Staatscourant 2014, 19869 Ministerie van Economische Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (27 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 24 juni 2014, nr. ETM / TM / 14101881, houdende wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2005 (pakket 2014-1)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-07-2014 Staatscourant 2014, 18153 Ministerie van Economische Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 8 mei 2014, nr. WJZ / 14048958, houdende wijziging van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen in verband met het herstel van een kennelijke fout

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-05-2014 Staatscourant 2014, 13686 Ministerie van Economische Zaken
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (127 kB)

  Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 26 maart 2014, nr. 3132081, houdende vaststelling van de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2014 (ARBIT-2014), de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2014 (ARIV-2014) en de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2014 (ARVODI-2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-04-2014 Staatscourant 2014, 9523 Ministerie van Algemene Zaken