Uw zoekopdracht heeft 3 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 24 november 2014, nr. 2014-000023518, houdende wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met betrekking tot de aanscherping van de warmteweerstand en de wijziging van de correctiefactoren voor de energieprestatiecoëfficiënt en wijziging van enkele andere regelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-12-2014 Staatscourant 2014, 34076 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (54 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 februari 2014, nr. 2014-0000068608, houdende wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met betrekking tot het bouwen in veiligheidszones en plasbrandaandachtsgebieden en een wijziging van de Regeling omgevingsrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2014 Staatscourant 2014, 4057 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (33 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 31 januari 2014, nr. 2014-0000062837, tot wijziging van de Regeling energieprestatie gebouwen in verband met het vaststellen van nadere voorschriften omtrent energielabels voor utiliteitsgebouwen ter implementatie van de artikelen 3 en 11, eerste tot en met vierde lid, van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2014 Staatscourant 2014, 3661 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties