Uw zoekopdracht heeft 9 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van het College voor toetsen en examens van 6 oktober 2014 CvTE-14.02213, houdende vaststelling van het examenprogramma Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2016 (Regeling examenprogramma Staatsexamens NT2 2016)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2014 Staatscourant 2014, 35978 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 november 2014, nr. 2014-0000633203, houdende wijziging van de Subsidieregeling Oorlogsgravenstichting 2013 (aanpassing bevoorschotting)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2014 Staatscourant 2014, 34545 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 september 2014, nr. FMICT/654481 (671307), houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Directie ICT in het Onderwijs over de periode 1997–2005

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-09-2014 Staatscourant 2014, 26150 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 29 augustus 2013, nr. 3720024 inzake beperkingen aan de openbaarheid van in de verklaring van overbrenging van de notulen en bescheiden van de ministerraad en onderraden (1 januari 1990 – 1 januari 1991) genoemde archiefbescheiden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-06-2014 Staatscourant 2014, 18051 Ministerie van Algemene Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juni 2014, nr. WJZ/633567 (10491), tot wijziging van de Subsidieregeling instandhouding monumenten in verband met een wijziging van het subsidieplafond

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-06-2014 Staatscourant 2014, 16434 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 4 juni 2014, nr. EenK/635999, tot instelling van een commissie voor de visitaties van de fondsen ex artikel 9 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid (Instellingsbesluit visitatiecommissie cultuurfondsen 2013–2016)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-06-2014 Staatscourant 2014, 16452 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 21 mei 2014, nr. ICE-088/14, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond en beleidsregels internationale betrekkingen op cultureel gebied 2014–2016)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-06-2014 Staatscourant 2014, 15283 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken, van 2 januari 2014, nr. 2013 DB / 13133673 tot digitale vervanging van archiefbescheiden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2014 Staatscourant 2014, 1859 Ministerie van Economische Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 31 januari 2014, nr. BLN/CC/003/2014, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidiebeleid Culturele betrekkingen Duitsland 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-02-2014 Staatscourant 2014, 3370 Ministerie van Buitenlandse Zaken