Uw zoekopdracht heeft 27 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Rectificatie regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 35750 Ministerie van Economische Zaken
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 35750 Ministerie van Economische Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 16 december 2014, nr. 2014-0000674770, houdende regels om de overtolligheid bij reorganisatie vast te stellen in het kader van het van werk naar werk beleid voor de sector Rijk 2013–2015 (Regeling vaststellen overtolligheid bij het van werk naar werk beleid voor de sector Rijk 2013–2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 36764 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 15 december 2014, nr. 594713, houdende wijziging van de Mandaatregeling niet-beheersaangelegenheden openbaar ministerie in verband met de inwerkingtreding van de Wet van 19 juni 2014 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de wettelijke regeling van de centrale verwerking openbaar ministerie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36487 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 9 december 2014 met kenmerk 2014-0000637270, houdende aanpassing van de bijlage behorende bij het Besluit mandatering aan ILT van handhavingsbevoegdheden en aanwijzing toezichthouders op het terrein van BZK-wetgeving, in verband met wijziging van het Besluit energieprestatie gebouwen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2014 Staatscourant 2014, 36132 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (25 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 5 december 2014, nr. WJZ / 14168091, houdende regels omtrent de vergoeding voor werkzaamheden en diensten van Agentschap Telecom (Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2014 Staatscourant 2014, 35750 Ministerie van Economische Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 3 december 2014, nr. WJZ / 14086288, tot wijziging van de Regeling integriteitsbeleid EZ

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2014 Staatscourant 2014, 35425 Ministerie van Economische Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 november 2014, houdende verlening mandaat en machtiging aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidieverstrekkingTopsector Life Sciences and Health (Besluit mandaat en machtiging Rijksdienst Ondernemend Nederland subsidieverstrekking Topsector Life Sciences and Health)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-12-2014 Staatscourant 2014, 34356 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 oktober 2014, nr. HO&S/674004, tot het intrekken van een drietal aanwijzingen van personen belast met het toezicht op de naleving van artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2014 Staatscourant 2014, 30349 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 29 september 2014, nr. MinBuZa-2014.581247, houdende wijziging van de Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-10-2014 Staatscourant 2014, 28043 Ministerie van Buitenlandse Zaken