Uw zoekopdracht heeft 30 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 december 2014, nr. 2014-0000651457, houdende wijziging van de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden in verband met onder meer nadere regels over publicatiebladen van gemeenschappelijke regelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-01-2015 Staatscourant 2014, 35912 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2014, CZW/S&B nr. 2014-0000672461, tot wijziging van de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden in verband met de nadere invulling van het prudent gebruik van derivaten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 36912 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 december 2014, houdende de vaststelling van de vergoedingen van de leden van de Raad voor volksgezondheid en samenleving (Regeling vergoedingen Raad voor volksgezondheid en samenleving)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 37378 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 16 december 2014, nr. 2014-0000674744, houdende regels over de rijksbrede commissie VWNW-beleid (Regeling rijksbrede commissie VWNW-beleid)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 36763 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (39 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 december 2014, nr. 2014-0000 104920, houdende regels over de bezoldiging en de uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband in de zin van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Uitvoeringsregeling WNT)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36379 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (21 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 december 2014, nr. 2014-0000657970, houdende vaststelling van een controleprotocol voor de naleving van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Controleprotocol WNT)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36280 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (22 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 11 december 2014, nr 2014-0000663292, tot wijziging van enige wetten, besluiten en regelingen in verband met de jaarlijkse aanpassingen van bedragen aan de prijsontwikkeling van de in die wetten, besluiten en regelingen genoemde bedragen voor 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2014 Staatscourant 2014, 36922 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit aanpassing subsidiebedragen Wet financiering politieke partijen 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2014 Staatscourant 2014, 35503 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 december 2014, nr. 2014-0000651457, houdende wijziging van de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden in verband met onder meer nadere regels over publicatiebladen van gemeenschappelijke regelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2014 Staatscourant 2014, 35912 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 3 december 2014, nr. WJZ / 14189036, tot aanwijzing van bestuursorganen waarvoor de in artikel 30 van de Handelsregisterwet 2007 bedoelde verplichting geldt

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2014 Staatscourant 2014, 35594 Ministerie van Economische Zaken