Uw zoekopdracht heeft 12 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Besluit tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-12-2014 Staatscourant 2014, 34248 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 13 oktober 2014, nr. IENM/BSK-2014/208633, houdende wijziging Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 in verband met de digitale beschikbaarstelling van welstandsnota’s

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2014 Staatscourant 2014, 29124 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 29 september 2014, nr. MinBuZa-2014.581247, houdende wijziging van de Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-10-2014 Staatscourant 2014, 28043 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 september 2014, nr. 2014-0000496226, houdende wijziging van de Subsidieregeling Kenniscentrum Europa Decentraal 2013 (aanpassing subsidiedoel en bevoorschotting)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-09-2014 Staatscourant 2014, 26857 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 september 2014, nr. 2014-0000497911, houdende regels voor de verstrekking van subsidie aan de Stichting Thorbecke Leerstoel (Subsidieregeling BZK Thorbecke Leerstoel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-09-2014 Staatscourant 2014, 26858 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluit bedragen per eenheid gemeentefonds 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-09-2014 Staatscourant 2014, 26801 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 augustus 2014, nr. 2014-0000457371, tot wijziging van het Legesbesluit akten burgerlijke stand in verband met de jaarlijkse aanpassing van de bedragen aan de consumentenprijsindex

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-08-2014 Staatscourant 2014, 24518 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juli 2014, 2014-0000088483, tot aanpassing van de Regeling statistiek WWB, IOAW en IOAZ 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2014 Staatscourant 2014, 19324 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 juni 2014, nr. 2014-0000305808, tot wijziging van de Regeling rechtspositie commissarissen van de Koning en de Regeling rechtspositie burgemeesters in verband met de harmonisering en modernisering van de rechtspositie van decentrale politieke ambtsdragers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-06-2014 Staatscourant 2014, 18059 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 april 2014, nr. 20140000220771, tot het houden van een experiment met een centrale opzet van de stemopneming bij de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement in 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-04-2014 Staatscourant 2014, 11914 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties