Uw zoekopdracht heeft 150 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten ivm algemene tegemoetkoming 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-03-2015 Staatscourant 2014, 24172 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  Rectificatie Beleidsregels bestuurlijke boete

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-01-2015 Staatscourant 2014, 36978 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 2014, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van bedragen en percentages voor het jaar 2015 en voor het aanbrengen van enkele correcties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 37704 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (174 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 2012, kenmerk 696876-130455-IGZ, houdende de vaststelling van beleidsregels inzake het opleggen van bestuurlijke boetes (Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 36978 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 december 2014, houdende nadere aanwijzing van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten AWBZ 2014 (Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 37370 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 december 2014, houdende de vaststelling van de vergoedingen van de leden van de Raad voor volksgezondheid en samenleving (Regeling vergoedingen Raad voor volksgezondheid en samenleving)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 37378 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (69 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 december 2014, houdende beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 37688 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 2014, tot wijziging van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg in verband met uitbreiding van de kring van subsidiegerechtigden met de universitaire medische centra

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 36925 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (256 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2014, houdende regels inzake de langdurige zorg (Regeling langdurige zorg)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 36917 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 12 december 2014, kenmerk 700430-130986-WJZ, houdende aanwijzing van toezichthoudende ambtenaren, bedoeld in artikel 9.2, eerste lid, en artikel 9.4, eerste lid, van de Jeugdwet en artikel 4.3.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 36920 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport