Uw zoekopdracht heeft 166 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie wijziging Arbeidsomstandighedenregeling, Bijlage XIII, onderdeel B, grenswaarden kankerverwekkende stoffen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 36338 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (51 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2014, 2014-0000184171, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de Wet aanpassing financieel toetsingskader

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 36799 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2014, 2014-0000187843, tot vaststelling van de Regeling uitvoering dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 36980 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2014, nr. 2014-0000018068, tot aanwijzing van de Stichting Projectenbureau Publieke Gezondheid van de Vereniging Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 36815 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2014, tot wijziging van bijlage A behorende bij de Regeling dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 37104 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2014, 2014-0000187458, tot herziening van de bedragen en vaststelling van de grondslagen, genoemd in de IOAW, IOAZ en het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten met ingang van 1 januari 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 37061 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2014, 2014-0000185393, tot wijziging van de bedragen genoemd in de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 met ingang van 1 januari 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 37053 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2014, 2014-0000185391, tot wijziging van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ met betrekking tot de aanspraak op vakantietoeslag met ingang van 1 januari 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 37055 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2014, 2014-000185394, tot wijziging van de bedragen en een percentage genoemd in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 met ingang van 1 januari 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 37059 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2014, 2014-0000185882, tot eenmalige aanpassing van de bedragen in verschillende wetten in verband met de inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2015, de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten en de Wet hervorming kindregelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 36923 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid