Uw zoekopdracht heeft 120 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2014, nr. VO/BZO/705505, tot wijziging van de Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang Vreemdelingen 2009 in verband met het verlengen van het Leerplusarrangement VO

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 37568 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2014, nr. VO/696224, houdende wijziging van de Regeling InnovatieImpuls Onderwijs in verband met een verlenging van de effectmeting met één jaar

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 36790 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 december 2014, nr. WJZ/701762 (10528), tot wijziging van de Regeling OCW-subsidies in verband met de verantwoording door onderwijsinstellingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 37254 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2014, nr. WJZ/701097 (10534), houdende wijziging van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren in verband met de vaststelling van de bezoldigingsmaxima in het onderwijs voor het jaar 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 36734 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2014, nr. VO/702283, houdende wijziging van de Beleidsregel verstrekking Loot-licentie VO in verband met naamswijziging van de beleidsregel, het wijzigen van vereiste quota en het bevorderen van meer maatwerk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 36797 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 8 december 2014, nummer CvTE-14.02423, houdende vaststelling van de beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores centrale eindtoets primair onderwijs (Regeling beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores centrale eindtoets PO)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 36955 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (36 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 december 2014, nr. PO/698893, houdende wijziging van de Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC in verband met onder andere actualisatie ten aanzien van de gegevens met betrekking tot de verplichte eindtoets

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36463 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (21 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 december 2014, nr. HO&S/695142, houdende onder meer het vaststellen van de normbedragen in de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten alsmede de Wet studiefinanciering BES voor het jaar 2015 (Regeling normen WSF 2000, WTOS en WSF BES, voor het jaar 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2014 Staatscourant 2014, 36161 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (122 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 december 2014, nr. JOZ/696329, houdende wijziging van de Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2014 Staatscourant 2014, 36017 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van het College voor toetsen en examens van 6 oktober 2014 CvTE-14.02213, houdende vaststelling van het examenprogramma Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2016 (Regeling examenprogramma Staatsexamens NT2 2016)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2014 Staatscourant 2014, 35978 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap