Uw zoekopdracht heeft 140 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (270 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 4 december 2014, nr. IENM/BSK-2014/260083, tot wijziging van de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 36122 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 17 december 2014, nr. IENM/BSK-2014/265827, tot wijziging van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer in verband met de indexering voor het jaar 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 37374 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 15 december 2014, nr. IENM/BSK-2014/125575, houdende goedkeuring van de besluiten van Provinciale Staten van Fryslân en Groningen van respectievelijk 20 mei 2014 en 4 juli 2014 tot wijziging van het reglement voor het Wetterskip Fryslân vanwege onder andere de wijziging van de taakomschrijving van het waterschap in verband met het vaarwegbeheer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2014 Staatscourant 2014, 36492 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 12 december 2014, nr. IENM/BSK-2014/260724, tot wijziging van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai en de Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2014 Staatscourant 2014, 35624 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (50 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 4 december 2014, nr. IENM/BSK-2014/259506, tot wijziging van de Regeling tarieven luchtvaart 2008 voor het jaar 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2014 Staatscourant 2014, 35122 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (21 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 4 december 2014, nr. IENM/BSK-2014/259485, tot wijziging van de Regeling tarieven Spoorwegwet 2012 en enkele andere regelingen voor het jaar 2015 in verband met indexering en toevoeging van enkele tarieven

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2014 Staatscourant 2014, 35123 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (55 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 9 december 2014, nr. IENM/BSK-2014/257818, tot wijziging van enkele regelingen ter uitvoering van uitvoeringsverordening (EU) nr. 923/2012 van de Commissie van 26 september 2012 tot vaststelling van gemeenschappelijke luchtverkeersregels en operationele bepalingen betreffende luchtvaartnavigatiediensten en -procedures en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1035/2011 en Verordeningen (EG) nr. 1265/2007, (EG) nr. 1794/2006, (EG) nr. 730/2006, (EG) nr. 1033/2006 en (EU) nr. 255/2010

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2014 Staatscourant 2014, 35427 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (28 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 9 december 2014, nr. IENM/BSK-2014/260116, houdende vaststelling van regels tot vrijstelling van het Besluit luchtverkeer 2014 ter uitvoering van uitvoeringsverordening (EU) nr. 923/2012 van de Commissie van 26 september 2012 tot vaststelling van gemeenschappelijke luchtverkeersregels en operationele bepalingen betreffende luchtvaartnavigatiediensten en -procedures en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1035/2011 en Verordeningen (EG) nr. 1265/2007, (EG) nr. 1794/2006, (EG) nr. 730/2006, (EG) nr. 1033/2006 en (EU) nr. 255/2010 (Vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2014 Staatscourant 2014, 35511 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 8 december 2014, nr. IENM/BSK-2014/259460, tot wijziging van de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2014 Staatscourant 2014, 36093 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 8 december 2014, nr. IENM/BSK-2014/259495, tot wijziging van de Regeling tarieven scheepvaart 2005

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2014 Staatscourant 2014, 35102 Ministerie van Infrastructuur en Milieu