Uw zoekopdracht heeft 604 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (91 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende regels ter uitvoering van titel 9.7 Hernieuwbare energie vervoer van de Wet milieubeheer (Besluit hernieuwbare energie vervoer 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37656 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Ontheffingen Download icon PDF (4 kB)

  Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende het instellen van een ‘tijdelijk gebied met beperkingen Eelde’ voor nachtsprongen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 38042 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving inzake publicatie lijst vergunningplichtige inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 36809 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (270 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 4 december 2014, nr. IENM/BSK-2014/260083, tot wijziging van de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 36122 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Vergunningen Download icon PDF (4 kB)

  Jaarvergunning luchtvaartvertoning Vliegbedrijf Tom van der Meulen b.v.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 37386 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Tijdelijke ontheffing naleving van geluidproductieplafonds voor referentiepunten langs traject A13, ter hoogte van Delft-Zuid, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 37075 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. Ontheffingen Download icon PDF (8 kB)

  Ontheffing VFR-vluchten buiten de daglichtperiode Lelystad Airport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 37342 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 8. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de hoofddirecteur Bestuurlijke en Juridische Zaken, van 18 december 2014, nr. IENM/BSK-2014/270850, tot wijziging van het Ondermandaatbesluit hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken Infrastructuur en Milieu 2012 naar aanleiding van actualisatie van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012 voor 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 37510 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 17 december 2014, nr. IENM/BSK-2014/265827, tot wijziging van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer in verband met de indexering voor het jaar 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 37374 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de directeur-generaal Bereikbaarheid, van 16 december 2014, nr. IENM/BSK-2014/262822, tot wijziging van het Ondermandaatbesluit directoraat-generaal Bereikbaarheid Infrastructuur en Milieu 2012 naar aanleiding van actualisatie van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012 voor 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 37308 Ministerie van Infrastructuur en Milieu