Uw zoekopdracht heeft 15 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (4 kB)

  Vaststelling tussentijdse wijziging Nationaal Waterplan 2009–2015, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2014 Staatscourant 2014, 35735 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 3 november 2014, nr. IenM/BSK-2014/222605 houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994 in verband met perceelsvorming met voorlopige grenzen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-11-2014 Staatscourant 2014, 29269 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Herinrichting Molenstraat in Goor, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2014 Staatscourant 2014, 30464 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 27 oktober 2014, nr. IENM/BSK-2014/230807, tot wijziging van de Regeling subsidieplafond StAB in verband met de vaststelling van het plafond voor 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2014 Staatscourant 2014, 30431 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (193 kB)

  Advies Raad van State betreffende besluit van ............ tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-10-2014 Staatscourant 2014, 30129 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (6 kB)

  Ontwerprijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer en het Milieueffectrapport, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-10-2014 Staatscourant 2014, 29433 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 13 oktober 2014, nr. IenM/BSK-2014/222292 houdende wijziging van de Regeling tarieven Kadaster (jaarlijkse aanpassing tarieven)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2014 Staatscourant 2014, 28779 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 13 oktober 2014, nr. IENM/BSK-2014/208633, houdende wijziging Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 in verband met de digitale beschikbaarstelling van welstandsnota’s

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2014 Staatscourant 2014, 29124 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (4 kB)

  Vaststelling Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2014 Staatscourant 2014, 28091 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (8 kB)

  Tussentijdse wijziging Nationaal Waterplan, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Ministerie van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-09-2014 Staatscourant 2014, 26025 Ministerie van Infrastructuur en Milieu