Uw zoekopdracht heeft 6 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (21 kB)

  Besluit van de directeur Staatsbosbeheer van 17 december 2014 houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan functionarissen bij Staatsbosbeheer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 37694 overig
 2. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 15 december 2014, nr. WJZ/14128494, houdende wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 37266 Ministerie van Economische Zaken
 3. Interne regelingen Download icon PDF (0 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 december 2014, nr. WJZ/14204185, houdende goedkeuring van het besluit van de Centrale Commissie Dierproeven tot vaststelling van het verschuldigde bedrag voor aanvraag om een projectvergunning

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36311 Ministerie van Economische Zaken
 4. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 december 2014, nr. WJZ / 14194325, met betrekking tot de opleidingseisen voor de verzorging en behandeling van proefdieren als bedoeld in artikel 2 van het Dierproevenbesluit 2014 (Besluit erkenning cursussen en diploma’s proefdieren)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2014 Staatscourant 2014, 34743 Ministerie van Economische Zaken
 5. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 9 december 2014, nr. WJZ / 14190609, tot intrekking van het Instellingsbesluit Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor Dierproeven

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2014 Staatscourant 2014, 36295 Ministerie van Economische Zaken
 6. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat van 1 december 2014, met kenmerk RWS-2014/46284 houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de projectdirecteur van het project Eerste Fase Marker Wadden (Besluit mandaat, volmacht en machtiging projectdirecteur Eerste Fase Marker Wadden)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2014 Staatscourant 2014, 34503 Rijkswaterstaat