Uw zoekopdracht heeft 24 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (105 kB)

  Wijziging van de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 36400 Ministerie van Financiën
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (50 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 12 december 2014, nr. 2014-0000667329, houdende wijziging van de Regeling fonds energiebesparing huursector en de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (aanpassing aan wijziging labelsystematiek)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 36878 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit tot vaststelling van het percentage duurzame elektriciteit van de totale hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 37360 Ministerie van Economische Zaken
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (272 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 9 december 2014, nr. WJZ/14198645, houdende regels omtrent garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit (Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 35704 Ministerie van Economische Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (63 kB)

  Ontwerpbesluit van 3 december 2014, houdende regels over facturen en verbruiks- en indicatieve kostenoverzichten van energie in verband met de implementatie van richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (Besluit factuur en verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2014 Staatscourant 2014, 34259 Ministerie van Economische Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (24 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 5 december 2014, nr. WJZ/14190770, tot wijziging van de Warmteregeling

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-12-2014 Staatscourant 2014, 35546 Ministerie van Economische Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (32 kB)

  Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-12-2014 Staatscourant 2014, 34276 Rijkswaterstaat
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (90 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 27 november 2014, nr. IenM/BSK-2014/259021, houdende vaststelling van regels ter uitvoering van titel 9.7 Hernieuwbare energie vervoer van de Wet milieubeheer en van het Besluit hernieuwbare energie vervoer 2015 (Regeling hernieuwbare energie vervoer 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2014 Staatscourant 2014, 33976 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (29 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 20 oktober 2014, nr. WJZ/14165969, tot vaststelling van de correcties voor de voorschotverlening duurzame energieproductie 2015 (Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-10-2014 Staatscourant 2014, 30306 Ministerie van Economische Zaken
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 20 oktober 2014, nr. WJZ/14162988, tot wijziging van de Regeling openstelling EZ-subsidies 2014 in verband met openstelling en budgetophogingen tenders topsector energie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-2014 Staatscourant 2014, 30311 Ministerie van Economische Zaken