Uw zoekopdracht heeft 7 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (91 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende regels ter uitvoering van titel 9.7 Hernieuwbare energie vervoer van de Wet milieubeheer (Besluit hernieuwbare energie vervoer 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37656 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (41 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Mijnbouwwet (regels voor afsplitsing betreffende vergunningen voor het winnen van koolwaterstoffen die voor 1965 zijn verleend)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2014 Staatscourant 2014, 34498 Ministerie van Economische Zaken
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (188 kB)

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet, houdende regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-12-2014 Staatscourant 2014, 34249 Ministerie van Economische Zaken
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (29 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen ten behoeve van de grootschalige uitrol van de slimme meter

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2014 Staatscourant 2014, 30364 Ministerie van Economische Zaken
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (203 kB)

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet, houdende regels omtrent windenergie op zee

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-10-2014 Staatscourant 2014, 30128 Ministerie van Economische Zaken
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (118 kB)

  Advies Raad van State betreffende voorstel van wet tot wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-04-2014 Staatscourant 2014, 10129 Ministerie van Economische Zaken
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (29 kB)

  Advies Raad van State betreffende wijziging van het Besluit energieprestatie gebouwen in verband met de implementatie van de artikelen 15, 16 en 17 van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-03-2014 Staatscourant 2014, 7605 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties