Uw zoekopdracht heeft 133 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit tot vaststelling van het percentage duurzame elektriciteit van de totale hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 37360 Ministerie van Economische Zaken
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (272 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 9 december 2014, nr. WJZ/14198645, houdende regels omtrent garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit (Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 35704 Ministerie van Economische Zaken
 3. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Bekendmaking afstand opsporingsvergunning voor koolwaterstoffen L16b, Ministerie van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36326 Ministerie van Economische Zaken
 4. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Verlenging geldigheidsduur opsporingsvergunning aardwarmte Maasbree, DGETM/EM/14195157, Ministerie van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36328 Ministerie van Economische Zaken
 5. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Ontvangstbevestiging afstandsverklaring opsporingsvergunning L16b, Ministerie van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36327 Ministerie van Economische Zaken
 6. Vergunningen Download icon PDF (4 kB)

  Mededeling indexering bedragen Besluit vergoedingen Kernenergiewet, Ministerie van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2014 Staatscourant 2014, 35994 Ministerie van Economische Zaken
 7. Vergunningen Download icon PDF (0 kB)

  Rectificatie kennisgeving project Windpark Wieringermeer, Ministerie van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2014 Staatscourant 2014, 34672 Ministerie van Economische Zaken
 8. Vergunningen Download icon PDF (6 kB)

  Kennisgeving Kernenergiewet definitieve beschikking ‘Buitengebruikstelling en ontmanteling Lage Flux Reactor Petten’,Ministerie van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2014 Staatscourant 2014, 35654 Ministerie van Economische Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (63 kB)

  Ontwerpbesluit van 3 december 2014, houdende regels over facturen en verbruiks- en indicatieve kostenoverzichten van energie in verband met de implementatie van richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (Besluit factuur en verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2014 Staatscourant 2014, 34259 Ministerie van Economische Zaken
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (24 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 5 december 2014, nr. WJZ/14190770, tot wijziging van de Warmteregeling

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-12-2014 Staatscourant 2014, 35546 Ministerie van Economische Zaken