Uw zoekopdracht heeft 147 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Verkeersbesluiten Download icon PDF (17 kB)

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Rijkswaterstaat - Den Haag

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-09-2019 Staatscourant 2019, 53028 Rijkswaterstaat
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (37 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 21 juni 2019, nummer WBN 2019/2, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 en de Circulaire Buitenland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-06-2019 Staatscourant 2019, 35100 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 3. Commissie AGOS Download icon PDF (43 kB)

  Publicatie AGOS, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, wijziging productdossier (Valle d’Itria (BGA))

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-06-2019 Staatscourant 2019, 31245 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (31 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 5 april 2019, nummer WBV 2019/6, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-04-2019 Staatscourant 2019, 20182 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 5. Overig Download icon PDF (16 kB)

  Autorisatiebesluit selectieverstrekking de Minister van Financiën ten behoeve van de Belastingdienst, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2018 Staatscourant 2018, 61939 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 6. Onteigeningen Download icon PDF (48 kB)

  Besluit van 27 augustus 2018, nr. 2018001396 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Zevenaar krachtens artikel 72a van de onteigeningswet (onteigening voor de aanleg van de Overnachtingshaven Spijk aan de noordoever van de Rijn in de Beijenwaard te Spijk, met bijkomende werken).

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2018 Staatscourant 2018, 52853 Rijkswaterstaat
 7. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Vergunning verleend BV Afvalverbranding Zuid-Nederland (AZN) in Moerdijk, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-05-2018 Staatscourant 2018, 27923 Rijkswaterstaat
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Beleidsregel vernieuwingen of verbeteringen aan spoorvoertuigen Spoorwegwet 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-05-2018 Staatscourant 2018, 27672 Inspectie Leefomgeving en Transport
 9. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving ontwerpbesluit verlenen watervergunning aan BV Afvalverbranding Zuid-Nederland (AZN) in Moerdijk, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2018 Staatscourant 2018, 15566 Rijkswaterstaat
 10. Overig Download icon PDF (23 kB)

  Autorisatiebesluit voor het bestuur van de Stichting Integraal Kankercentrum Nederland, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-03-2018 Staatscourant 2018, 9493 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens