Uw zoekopdracht heeft 14 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Aanvraag van Coöperatie Gastvrije Randmeren om een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 37431 Rijkswaterstaat
 2. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving ontwerpbesluit Ontgrondingenwet Havenbedrijf Rotterdam N.V., Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-12-2014 Staatscourant 2014, 34254 Rijkswaterstaat
 3. Vergunningen Download icon PDF (5 kB)

  Ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke ingrepen en omgevingsvergunning kappen van bomen Ruimte voor de Rivier project Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-11-2014 Staatscourant 2014, 31212 Rijkswaterstaat
 4. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit ontgrondingenwet Havenbedrijf Cetem Containers Rotterdam, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-09-2014 Staatscourant 2014, 25434 Rijkswaterstaat
 5. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Ontwerpomgevingsvergunning tweede keermiddel Schutsluis Benedensas, Ruimte voor de Rivier project Waterberging Volkerak-Zoommeer, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-09-2014 Staatscourant 2014, 25932 Rijkswaterstaat
 6. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerpvergunning ingevolge de Waterwet ten behoeve van de revitalisering van jachthaven De Rosslag, gelegen aan de Schoolstraat 46 te Roermond, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2014 Staatscourant 2014, 20327 Rijkswaterstaat
 7. Vergunningen Download icon PDF (4 kB)

  Tracébesluit Omlegging Zuid-Willemsvaart – Maas-Den Dungen, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-07-2014 Staatscourant 2014, 19862 Rijkswaterstaat
 8. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, cluster 1c Verbreding Julianakanaal, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-07-2014 Staatscourant 2014, 18639 Rijkswaterstaat
 9. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-05-2014 Staatscourant 2014, 14134 Rijkswaterstaat
 10. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Ontwerpbesluit inzamelvergunning afgewerkte olie, kga en scheepsafvalstoffen Maritime Shipcleaning Rotterdam B.V., Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-04-2014 Staatscourant 2014, 11450 Inspectie Leefomgeving en Transport