Uw zoekopdracht heeft 2171 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (0 kB)

  Rectificatie Autorisatiebesluit van de Belastingdienst Caribisch Nederland van 25 juni 2014, nr. 2014-0000323583, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-09-2017 Staatscourant 2014, 23681 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 2. Overig Download icon PDF (7 kB)

  Convenant in het kader van de uitwisseling van gegevens tussen de Inspectie Leefomgeving en Transport en PostNL (inzake vuurwerk)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37889 Inspectie Leefomgeving en Transport
 3. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Ontwerp Projectplan verbeteren watersysteem nabij 't Horntje in gemeente Texel ter inzage

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 38060 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 4. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37871 Stimuleringsfonds voor de journalistiek
 5. Overig Download icon PDF (18 kB)

  Regeling Tarieven CBR 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 35323 overig
 6. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving inzake publicatie lijst vergunningplichtige inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 36809 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling houdende verlening van een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37840 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Mededeling van honoreren aanvraag van De Kleef II B.V. voor ontheffing verplichting tot aanwijzen van netbeheerder voor een gastransportnet, ACM

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37364 Autoriteit Consument en Markt
 9. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving vaststelling van projectplan ex artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet, ten behoeve van sloop en nieuwbouw brug Dr. Deelenlaan in Tilburg, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37807 Rijkswaterstaat
 10. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Besluit luchtvaartnavigatiediensten en besluiten van de Uitgebreide Commissie van de Eurocontrol Organisatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37844 overig