Uw zoekopdracht heeft 260 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (145 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maategel van bestuur, houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 (stroomlijning toelatingsprocedures)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-01-2014 Staatscourant 2014, 138 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (98 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerpbesluit aanpassing vergoeding tweede of volgende aanvragen vreemdelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-01-2014 Staatscourant 2014, 213 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (34 kB)

  Advies Raad van State betreffende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de uitvoering van de Dublinverordening en tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 11 december 2013 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en de Algemene wet bestuursrecht ter uitvoering van de verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (PbEU 2013, L180) (Stb. 2013, 550)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-01-2014 Staatscourant 2014, 214 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 6 januari 2013, nr. 463314, houdende wijziging van de vergoedingen voor rechtsbijstandverleners

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-01-2014 Staatscourant 2014, 532 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de directeur Strategie en Middelen van de Justitiële Informatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 13 december 2013, nr. Alg/5267, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de directeur ressorterende ambtenaren (Mandaatregeling Strategie en Middelen Justid 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-01-2014 Staatscourant 2014, 1174 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de directeur Operatie van de Justitiële Informatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 13 december 2013, nr. Alg/5267, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de directeur ressorterende ambtenaren (Mandaatregeling Operatie Justid 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-01-2014 Staatscourant 2014, 1173 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de algemene directeur van de Justitiële Informatiedienst voor de directeur Technologie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 13 december 2013 nr. Alg/5267, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de directeur Technologie ressorterende ambtenaren (Mandaatregeling Technologie Justid 2013).

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-01-2014 Staatscourant 2014, 1175 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 6 januari 2014, nr. DGP/ARBVW 2013-437420, tot wijziging van de Regeling tegemoetkoming rechtskundige hulp politie in verband met de jaarlijkse indexering van bedragen aan de prijsontwikkeling

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-01-2014 Staatscourant 2014, 1164 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de algemene directeur van de Justitiële Informatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 12 december 2013, nr. Alg/5267, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de algemeen directeur ressorterende ambtenaren (Mandaatregeling Justid 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-01-2014 Staatscourant 2014, 1172 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Bekendmaking implementatie richtlijn 2013/24/EU van de Raad van 13 mei 2013 tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van het vennootschapsrecht, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië (Pb 2013, L 158), Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-01-2014 Staatscourant 2014, 1437 Ministerie van Veiligheid en Justitie