Uw zoekopdracht heeft 4 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 december 2014, nr. 590335 houdende wijziging van het Instellingsbesluit Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd in verband met een wijziging van de instellingsduur van deze commissie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 37685 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (52 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 december 2014, nr. 590600, houdende regels omtrent de verzending en ontvangst van berichten inzake jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering (Regeling justitiële keteninformatisering Jeugdwet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2014 Staatscourant 2014, 36270 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Circulaire norm verantwoorde werktoedeling in het kader van de professionalisering van de jeugdzorg, Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2014 Staatscourant 2014, 33968 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, van 2 oktober 2014, kenmerk 548420, houdende vaststelling van normbedragen ten behoeve van de vaststelling van de uitkering bureau jeugdzorg (Regeling normbedragen jeugdzorg 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-10-2014 Staatscourant 2014, 30149 Ministerie van Veiligheid en Justitie