Uw zoekopdracht heeft 20 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 12 december 2014, nr. 591110, tot indexering van bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit proceskosten bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 37105 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (28 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, in verband met verduidelijking van het toepassingsbereik van de koopregels van titel 7.1 BW

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-11-2014 Staatscourant 2014, 32819 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Beschikking van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 november 2014, nr. 580132, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2015 worden verhoogd (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2014 Staatscourant 2014, 32616 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (13 kB)

  Advies Raad van State inzake het besluit houdende wijziging van het Besluit van 23 oktober 2012 tot aanwijzing van de voorwerpen, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet, en tot vaststelling van nadere regels over de hoogte en de verschuldigdheid van de vergoeding, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-11-2014 Staatscourant 2014, 31276 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (207 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-10-2014 Staatscourant 2014, 30258 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (27 kB)

  Advies Raad van State betreffende voorstel van wet tot uitvoering van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-10-2014 Staatscourant 2014, 29940 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 7 oktober 2014, nr. 563638, houdende wijziging van de Regeling maximumbedragen uitkeringen schadefonds geweldsmisdrijven

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2014 Staatscourant 2014, 28931 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (65 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet Uitvoeringswet verordening wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-09-2014 Staatscourant 2014, 26382 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (140 kB)

  Advies Raad van State inzake het wetsvoorstel tot invoering van een civielrechtelijk bestuursverbod

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-09-2014 Staatscourant 2014, 25418 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (109 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-07-2014 Staatscourant 2014, 21783 Ministerie van Veiligheid en Justitie