Uw zoekopdracht heeft 24 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Circulaires Download icon PDF (49 kB)

  Circulaire bijzondere opsporingsgelden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37536 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit ingevolge artikel 18, tweede lid, Wet politiegegevens, van de Minister van Veiligheid en Justitie, kenmerk 598167, 18 december 2014, houdende verlenging van het Wpg-machtigingsbesluit RIEC’s/werkproces integrale casusanalyse waarbij aan de korpschef van het landelijk politiekorps en de verantwoordelijken voor de Koninklijke marechaussee en de bijzondere opsporingsdiensten van het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toestemming is gegeven tot het verstrekken van politiegegevens aan de partners in de Regionale Informatie en Expertisecentra (RIEC’s) ten behoeve van het verrichten van integrale casusanalyses voor het bepalen van gezamenlijke interventiestrategieën en het uitvoeren daarvan (Verlenging Wpg-machtigingsbesluit RIEC’s/werkproces integrale casusanalyse)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37798 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Interne regelingen Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 10 december 2014, nr. 585658, houdende regels inzake de fysieke vaardigheidstoets voor de politie (Regeling fysieke vaardigheidstoets politie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 37009 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Circulaires Download icon PDF (3 kB)

  Wijzigingscirculaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36844 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 11 december 2014, kenmerk 595058, houdende aanwijzing van opsporingsambtenaren bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Inlichtingen- en Opsporingsdienst (NVWA-IOD) tot hulpofficier van justitie (Besluit hulpofficieren van justitie NVWA-IOD)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36595 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 14 november 2014, kenmerk 576581, houdende aanwijzing van opsporingsambtenaren bij de directie Opsporing van de Inspectie SZW tot hulpofficier van Justitie (Besluit hulpofficieren van justitie van de directie Opsporing van de Inspectie SZW)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-11-2014 Staatscourant 2014, 33271 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Interne regelingen Download icon PDF (26 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 6 november 2014 tot wijziging van de Regeling klachtbehandeling politie in verband met wijziging van de procedure voor de benoeming van de leden van de klachtencommissie alsmede enkele technische wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-11-2014 Staatscourant 2014, 32511 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 6 november 2014 houdende de vaststelling van vergoedingen voor de leden van de klachtencommissies van de politie (Vergoedingenregeling leden klachtencommissies politie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-11-2014 Staatscourant 2014, 32512 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Interne regelingen Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 12 september 2014, nr. DGP/ARBV 2014-555907 tot wijziging van het Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie in verband met de periodieke aanpassing van de tarieflijst

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2014 Staatscourant 2014, 26672 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (13 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Politiewet 2012 (onderzoek in lichaam)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-09-2014 Staatscourant 2014, 25399 Ministerie van Veiligheid en Justitie