Uw zoekopdracht heeft 32 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 18 december 2014, kenmerk 580388, houdende wijziging van de vergoeding van een gedragsverklaring aanbesteden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37950 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Aanzegging ex artikel 3a, tweede en vijfde lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 37228 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 18 november 2014, nr. 585056, houdende toekenning van een vaste vergoeding per maand aan de voorzitter van de Adviescollege Verloftoetsing tbs (Vergoedingsbesluit voorzitter Adviescollege Verloftoetsing tbs)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2014 Staatscourant 2014, 33969 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Circulaire norm verantwoorde werktoedeling in het kader van de professionalisering van de jeugdzorg, Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2014 Staatscourant 2014, 33968 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 12 november 2014, nr. 576681, tot vaststelling van de kostprijzen van Halt-modules voor de samenstelling van verschillende Halt-afdoeningen (Kostprijsregeling Halt 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2014 Staatscourant 2014, 33972 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (129 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-11-2014 Staatscourant 2014, 32619 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, van 2 oktober 2014, kenmerk 548420, houdende vaststelling van normbedragen ten behoeve van de vaststelling van de uitkering bureau jeugdzorg (Regeling normbedragen jeugdzorg 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-10-2014 Staatscourant 2014, 30149 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 1 oktober 2014, nr. 556717, houdende toekenning van een vaste vergoeding per maand aan de leden van de Landelijke adviescommissie plaatsing longstay forensische zorg (Vergoedingenbesluit Landelijke adviescommissie plaatsing longstay forensische zorg)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-10-2014 Staatscourant 2014, 28456 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (80 kB)

  Advies Raad van State inzake een ontwerp algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken en het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden in verband met de Wet herziening ten nadele

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2014 Staatscourant 2014, 27264 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (33 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit elektronische proces-verbaal in verband met de wijziging van de eisen aan omzetten langs elektronische weg, met nota van toelichting

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-09-2014 Staatscourant 2014, 25938 Ministerie van Veiligheid en Justitie