Uw zoekopdracht heeft 18 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 12 december 2014, nummer 590431, houdende wijziging van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36736 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (28 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 december 2014, nummer 593764, tot wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdtweeëndertigste wijziging)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36739 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (267 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) en Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PbEU 2013, L 180)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2014 Staatscourant 2014, 34473 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 november 2014, nummer 578511, tot wijziging van de Regeling toelating en uitzetting BES (derde wijziging)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-11-2014 Staatscourant 2014, 33256 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (19 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met aanscherping van de glijdende schaal

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2014 Staatscourant 2014, 32197 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (31 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 24 september 2014, nummer 562329, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdeenendertigste wijziging) alsmede wijziging van de regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 december 2013, nummer 463556, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderddrieëntwintigste wijziging) (Stcrt. 2013, 35683)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2014 Staatscourant 2014, 27586 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Prognose aantal te huisvesten vergunninghouders, Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2014 Staatscourant 2014, 27587 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Bijstelling prognose aantal te huisvesten vergunninghouders, Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-06-2014 Staatscourant 2014, 18342 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (11 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende de wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000, houdende een nadere regeling inzake de rust- en voorbereidingstermijn bij asielaanvragen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-06-2014 Staatscourant 2014, 16590 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (31 kB)

  Advies Raad van State betreffende wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de Verordening (EU) nr. 610/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van enkele rechtsinstrumenten behorende tot het Schengenacquis (PbEU 2013, L182), met memorie van toelichting

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-06-2014 Staatscourant 2014, 15823 Ministerie van Veiligheid en Justitie