Uw zoekopdracht heeft 84 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 december 2014, nr. 592332, houdende ontslagverlening aan de leden van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 37678 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 15 december 2014, nr. 594713, houdende wijziging van de Mandaatregeling niet-beheersaangelegenheden openbaar ministerie in verband met de inwerkingtreding van de Wet van 19 juni 2014 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de wettelijke regeling van de centrale verwerking openbaar ministerie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36487 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de directeur-generaal Jeugd en Sanctietoepassing van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 11 december 2014, nr. 595747, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de directeur-generaal ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit DGJS Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36810 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (94 kB)

  Aanpassing art 184 Wetboek BES, Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36483 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van twee rechters en twee plaatsvervangende rechters bij het Benelux-Gerechtshof M (2014) 15

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2014 Staatscourant 2014, 35716 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 1 december 2014, nr. 589225 tot ontslag en benoeming van een secretaris van de Commissie vennootschapsrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2014 Staatscourant 2014, 35010 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie houdende verlening van ontslag aan en benoeming van de secretaris van de Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2014 Staatscourant 2014, 32615 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 17 oktober 2014, nr. 567923, houdende benoeming van een (plaatsvervangend) lid van het Adviescollege Verloftoetsing tbs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2014 Staatscourant 2014, 30380 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 10 oktober 2014, nr. 569269, tot benoeming van de voorzitter van het bestuur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-10-2014 Staatscourant 2014, 29288 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 oktober 2014, kenmerk 5757817 houdende tijdelijke aanwijzing van de waarnemend beveiligingsambtenaar

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2014 Staatscourant 2014, 29314 Ministerie van Veiligheid en Justitie