Uw zoekopdracht heeft 58 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (758 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2014 Staatscourant 2014, 34583 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (16 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit van 31 maart 1987, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van artikel 162, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering, in verband met verduidelijking aangifteplicht bij zorgfraude, met nota van toelichting

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2014 Staatscourant 2014, 35128 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (18 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet rechtspositie ZSM

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2014 Staatscourant 2014, 35136 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (267 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) en Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PbEU 2013, L 180)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2014 Staatscourant 2014, 34473 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (240 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten in verband met het gebruik van elektronische processtukken (digitale processtukken Strafvordering)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2014 Staatscourant 2014, 34405 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (91 kB)

  Advies Raad van State nota van wijziging inzake wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens (meldplicht datalekken) (33 662)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2014 Staatscourant 2014, 34523 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (7 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp-besluit houdende regels inzake de schriftelijke mededeling van rechten ten behoeve van aangehouden verdachten (Besluit mededeling van rechten in strafzaken)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-12-2014 Staatscourant 2014, 34339 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (103 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende rechtspositionele voorzieningen ten behoeve van binnen de rechterlijke organisatie werkzame rechterlijke en niet-rechterlijke ambtenaren in verband met de herziening van de gerechtelijke kaart en daarmee verband houdende reorganisaties (Besluit sociale maatregelen herziening gerechtelijke kaart)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2014 Staatscourant 2014, 33734 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (137 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-11-2014 Staatscourant 2014, 33266 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (28 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, in verband met verduidelijking van het toepassingsbereik van de koopregels van titel 7.1 BW

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-11-2014 Staatscourant 2014, 32819 Ministerie van Veiligheid en Justitie