Uw zoekopdracht heeft 5 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (23 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 (afschaffing meldplicht EU-burgers)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2014 Staatscourant 2014, 20623 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (42 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met aanpassing van de regels over het toezicht ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2014 Staatscourant 2014, 19759 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (34 kB)

  Advies Raad van State betreffende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de uitvoering van de Dublinverordening en tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 11 december 2013 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en de Algemene wet bestuursrecht ter uitvoering van de verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (PbEU 2013, L180) (Stb. 2013, 550)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-01-2014 Staatscourant 2014, 214 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (98 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerpbesluit aanpassing vergoeding tweede of volgende aanvragen vreemdelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-01-2014 Staatscourant 2014, 213 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (145 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maategel van bestuur, houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 (stroomlijning toelatingsprocedures)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-01-2014 Staatscourant 2014, 138 Ministerie van Veiligheid en Justitie