Uw zoekopdracht heeft 12 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (89 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het vervangen van de Verklaring arbeidsrelatie door de Beschikking geen loonheffingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-10-2014 Staatscourant 2014, 27787 Ministerie van Financiën
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (242 kB)

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2014 Staatscourant 2014, 27603 Ministerie van Financiën
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (365 kB)

  Advies Raad van State betreffende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-09-2014 Staatscourant 2014, 26980 Ministerie van Financiën
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (28 kB)

  Advies Raad van State betreffende besluit van ..... houdende regels ter uitvoering van de artikelen 89 en 90 van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (Besluit uitvoering publicatieverplichtingen richtlijn kapitaalvereisten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2014 Staatscourant 2014, 26867 Ministerie van Financiën
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (116 kB)

  Advies Raad van State inzake ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector en enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten ter implementatie van de richtlijn kapitaalvereisten en de verordening kapitaalvereisten (Implementatiebesluit richtlijn en verordening kapitaalvereisten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-07-2014 Staatscourant 2014, 22101 Ministerie van Financiën
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (16 kB)

  Advies Raad van State betreffende besluit van .......... tot vaststelling van de bedragen van de bestuurlijke boetes op grond van artikel 9c, derde lid, van de Bankwet 1998 en artikel 11, derde lid, van de Muntwet 2002 (Besluit bestuurlijke boetes echtheids- en geschiktheidscontrole van eurobankbiljetten en euromunten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-02-2014 Staatscourant 2014, 3053 Ministerie van Financiën
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (69 kB)

  Advies Raad van State betreffende Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-01-2014 Staatscourant 2014, 2381 Ministerie van Financiën
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (203 kB)

  Advies Raad van State betreffende wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft en enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingsbesluit financiële markten 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2014 Staatscourant 2014, 1569 Ministerie van Financiën
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (27 kB)

  Advies Raad van State, betreffende Besluit van ...... tot wijziging van het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft en enige andere besluiten ter uitvoering van richtlijn 2011/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 houdende wijziging van de Richtlijnen 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG en 2009/138/EG betreffende het aanvullende toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat (PbEU 2011, L 326)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2014 Staatscourant 2014, 1711 Ministerie van Financiën
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (57 kB)

  Advies Raad van State, betreffende Besluit van ...... tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft in verband met de instelling van een centrale examenbank en de uitwerking van het informatiesysteem inzake beroepskwalificaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2014 Staatscourant 2014, 1710 Ministerie van Financiën