Uw zoekopdracht heeft 48 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 2014, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van bedragen en percentages voor het jaar 2015 en voor het aanbrengen van enkele correcties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 37704 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 2014, houdende wijziging van de Regeling aanspraken zorgverzekering BES zorgverzekering in verband met het zorgpakket 2015, alsmede de wijziging van de Regeling vaststelling premiepercentages werknemer en werkgever BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36801 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (24 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2014, houdende wijziging en intrekking van regelingen in verband met de totstandkoming van de Wet langdurige zorg (Aanpassingsregeling Wlz)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36648 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 december 2014, houdende premieregeling verzekering langdurige zorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36309 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 december 2014, 697507-130574-WJZ, houdende aanpassing forfaitaire bedragen ziektekostenverzekering Wubo en Wuv per 1 januari 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2014 Staatscourant 2014, 36162 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 28 november 2014, kenmerk 695128-130214-Z, houdende vaststelling van de standaardpremie 2015 (Regeling vaststelling standaardpremie 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2014 Staatscourant 2014, 35190 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 1 december 2014, houdende de bekendmaking van de beleidsregels over het onthouden van goedkeuring aan een zorgovereenkomst wegens strijd met het recht of het belang van een goede uitvoering van het persoonsgebonden budget door de SVB (Besluit SVB Beleidsregels trekkingsrechten 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2014 Staatscourant 2014, 35103 Sociale Verzekeringsbank
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (16 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit van 31 maart 1987, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van artikel 162, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering, in verband met verduidelijking aangifteplicht bij zorgfraude, met nota van toelichting

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2014 Staatscourant 2014, 35128 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Circulaires Download icon PDF (14 kB)

  Per 1 januari 2015 geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van provincies en een bevestiging van de correctie m.b.t de tegemoetkoming ziektekostenverzekering voor staten- en commissieleden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2014 Staatscourant 2014, 35144 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Circulaires Download icon PDF (12 kB)

  Per 1 januari 2015 geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van waterschappen en een bevestiging van de correctie van de tegemoetkoming ziektekostenverzekering voor leden van het algemeen bestuur

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2014 Staatscourant 2014, 35145 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties