Uw zoekopdracht heeft 43 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2014, 2014-0000184977, tot vaststelling van regels over de berekening van de arbeidsduur en aanwijzing van vaste en variabele looncomponenten op grond van het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding (Regeling looncomponenten en arbeidsduur)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 36823 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2014, nr. 2014-0000178946 tot wijziging van de Subsidieregeling kwaliteit arbeidsverhoudingen in verband met het vaststellen van het subsidieplafond voor het jaar 2015 en het opnemen van een einddatum van de regeling

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36362 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 december 2014, 2014-0000180670, tot aanwijzing van H.H.S./D.R.S. Inspecties B.V. als aangewezen instelling in het kader van het Warenwetbesluit machines

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2014 Staatscourant 2014, 36029 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 december 2014, 2014-0000171177, tot wijziging van de tenaamstelling aanwijzingen van Det Norske Veritas Certification B.V. in DNV GL Business Assurance B.V.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2014 Staatscourant 2014, 36040 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 november 2014, 2014-0000163753, tot aanwijzing van Kiwa Nederland B.V. als aangewezen aangemelde instelling voor de keuring van explosieveilig materieel in het kader van het Warenwetbesluit explosieveilig materieel.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2014 Staatscourant 2014, 36044 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (103 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende rechtspositionele voorzieningen ten behoeve van binnen de rechterlijke organisatie werkzame rechterlijke en niet-rechterlijke ambtenaren in verband met de herziening van de gerechtelijke kaart en daarmee verband houdende reorganisaties (Besluit sociale maatregelen herziening gerechtelijke kaart)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2014 Staatscourant 2014, 33734 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (72 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 november 2014, houdende voorwaarden ter uitvoering van de Verordening voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (Subsidieregeling EFMB 2015–2023)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-11-2014 Staatscourant 2014, 33574 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 november 2014, 2014-0000156608, tot vaststelling van de premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag voor 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2014 Staatscourant 2014, 32195 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (32 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 3 november 2014, nr. IENM/BSK-2014/217247, tot wijziging van de Regeling havenstaatcontrole 2011 in verband met de implementatie van richtlijn 2013/38/EU en richtlijn 2013/54/EU

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-11-2014 Staatscourant 2014, 29566 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 oktober 2014, 2014-0000146900, tot Goedkeuring lastenplafonds sectorfondsen 2015.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-10-2014 Staatscourant 2014, 29913 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid