Uw zoekopdracht heeft 323 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Pensioenen Download icon PDF (26 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor Personeelsdiensten van 18 december 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-03-2016 Staatscourant 2014, 37623 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Bpf HiBiN 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37826 overig
 3. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (38 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 december 2014 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit inzake Sociaal Fonds

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 34705 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (41 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 december 2014 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Goud- en Zilvernijverheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 35124 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (40 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 december 2014 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Isolatiebedrijf

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 35133 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (42 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 december 2014 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Carrosseriebedrijf

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 35137 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (17 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 december 2014 tot wijziging en tot gedeeltelijke intrekking van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst inzake Regeling Aanvulling Periodieke Uitkeringen Mode-, Interieur-, Tapijt-, en Textielindustrie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 36795 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Interne regelingen Download icon PDF (21 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 december 2014, nr. 2014-0000645180, houdende vaststelling van beleidsregels inzake de toepassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met ingang van 1 januari 2015 (Beleidsregels toepassing WNT 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 36754 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (51 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2014, 2014-0000184171, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de Wet aanpassing financieel toetsingskader

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 36799 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (2 kB)

  Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen; Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen 2014/2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 37758 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid