Uw zoekopdracht heeft 17 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minster van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2014, 2014-0000157774, tot Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in het Buitenland 2015.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36654 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2014, 2014-0000157840, tot Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland (Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36656 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 december 2014, 2014-0000172382, houdende wijziging vaststelling bedragen Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers per 1 januari 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2014 Staatscourant 2014, 35576 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2014 Staatscourant 2014, 34706 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2014 Staatscourant 2014, 34704 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 november 2014, 2014-0000171851, houdende vervanging van het bedrag van de tegemoetkoming arbeidsongeschikten, genoemd in de artikelen 63a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 65l van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 67i van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 3:75 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, voor het jaar 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2014 Staatscourant 2014, 34507 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2014 ‘Actualiseren wetenschappelijke kennis en inzichten over veel voorkomende aandoeningen’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2014 Staatscourant 2014, 32982 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (51 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de Invoeringswet Participatiewet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-10-2014 Staatscourant 2014, 29416 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (47 kB)

  Advies Raad van State betreffende besluit van ..... houdende tijdelijke regels voor experimenten in het kader van de Ziektewet (Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-09-2014 Staatscourant 2014, 26303 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 juni 2014, 2014-0000084526, houdende wijziging van het bedrag van de tegemoetkoming arbeidsongeschikten, genoemd in de artikelen VI tot en met IX van de Wet van 6 juni 2014 tot afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten (Stb. 259) voor het jaar 2014 en enkele technische wijzigingen in de Regeling Wfsv

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2014 Staatscourant 2014, 19799 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid