Uw zoekopdracht heeft 61 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (18 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Maatregelenbesluit jegens uitvoerende instanties en hun functionarissen tijdens het verrichten van hun werkzaamheden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37899 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit tot vaststelling van de factoren L en r voor het boekjaar 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 37083 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (43 kB)

  Besluit beleidsregel UWV normbedragen voorzieningen 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 37089 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2014, 2014-0000187458, tot herziening van de bedragen en vaststelling van de grondslagen, genoemd in de IOAW, IOAZ en het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten met ingang van 1 januari 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 37061 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Beleidsregel betaling zonder machtiging aan het Zorginstituut Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 37077 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2014, 2014-0000185393, tot wijziging van de bedragen genoemd in de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 met ingang van 1 januari 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 37053 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2014, 2014-000185394, tot wijziging van de bedragen en een percentage genoemd in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 met ingang van 1 januari 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 37059 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2014, 2014-0000185882, tot eenmalige aanpassing van de bedragen in verschillende wetten in verband met de inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2015, de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten en de Wet hervorming kindregelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 36923 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2014,2014-0000185387, betreffende wijziging van bedragen genoemd in de Toeslagenwet per 1 januari 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 36893 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2014, 2014-0000182416, tot Aanpassing van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ ivm de invoering van een tijdelijk nieuw vangnet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 36232 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid