Uw zoekopdracht heeft 17 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Convenanten Download icon PDF (15 kB)

  Convenant uitvoering interbestuurlijk toezicht op de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en uitvoering taak vertrouwensinspecteurs kinderopvang door de Inspectie van het Onderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37650 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2014, 2014-0000187843, tot vaststelling van de Regeling uitvoering dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 36980 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2014, nr. 2014-0000018068, tot aanwijzing van de Stichting Projectenbureau Publieke Gezondheid van de Vereniging Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 36815 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2014, tot wijziging van bijlage A behorende bij de Regeling dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 37104 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (31 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 december 2014, 2014-0000184505, houdende tijdelijke regels voor subsidies ten behoeve van het versterken van taal- en interactievaardigheden van beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang (Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2014 Staatscourant 2014, 35946 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (242 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 november 2014, 2014-0000166464, tot aanwijzing van beroepsopleidingen en scholen en vaststelling van de afstand tussen deze en het woonadres van de verzekerde als bedoeld in de Algemene Kinderbijslagwet (Regeling dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-11-2014 Staatscourant 2014, 33284 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Beschikking van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 november 2014, nr. 580132, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2015 worden verhoogd (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2014 Staatscourant 2014, 32616 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 oktober 2014, 2014-0000142244, tot wijziging van het bedrag vermogenstoets kindgebonden budget met ingang van 1 januari 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-10-2014 Staatscourant 2014, 28592 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (144 kB)

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de aanpassing van het klachtrecht voor ouders, de wijziging van het adviesrecht van de oudercommissie en enkele andere technische aanpassingen (Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-10-2014 Staatscourant 2014, 28362 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (136 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet hervorming kindregelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-08-2014 Staatscourant 2014, 22515 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid