Uw zoekopdracht heeft 93 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Ontwerp Projectplan verbeteren watersysteem nabij 't Horntje in gemeente Texel ter inzage

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 38060 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 2. Overig Download icon PDF (7 kB)

  Kennisgeving ontwerp Nationaal Waterplan 2016–2021 en ontwerp Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016–2021, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 36835 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Ontwerpontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke ingrepen Ruimte voor de Rivier project Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2014 Staatscourant 2014, 36286 Rijkswaterstaat
 4. Vergunningen Download icon PDF (4 kB)

  Ontwerpbesluiten Invaarbeveiliging en Geluidsschermen Parmasingelzone Ruimte voor de Waal – Nijmegen (dijkteruglegging Lent), Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2014 Staatscourant 2014, 36644 Rijkswaterstaat
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 15 december 2014, nr. IENM/BSK-2014/125575, houdende goedkeuring van de besluiten van Provinciale Staten van Fryslân en Groningen van respectievelijk 20 mei 2014 en 4 juli 2014 tot wijziging van het reglement voor het Wetterskip Fryslân vanwege onder andere de wijziging van de taakomschrijving van het waterschap in verband met het vaarwegbeheer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2014 Staatscourant 2014, 36492 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer, Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2014 Staatscourant 2014, 35180 Inspectie Leefomgeving en Transport
 7. Vergunningen Download icon PDF (4 kB)

  Ontwerpbeheersverordening ‘Waddenzee en Noordzee’, Samenwerkingsverband de Waddeneilanden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-12-2014 Staatscourant 2014, 35274 De Waddeneilanden
 8. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Wijzigingsbesluit projectplan Waterwet Stroomlijn Rijswaard, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2014 Staatscourant 2014, 33829 Rijkswaterstaat
 9. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Gemeente Heerlen - Aanvraag omgevingsvergunning: het aanleggen van riool en bergbezinkbassin met overstortleiding bij Caumerbeek nabij Schandelermolenweg te Heerlen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-11-2014 Staatscourant 2014, 33349 Heerlen
 10. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Gemeente Heerlen - Verleende omgevingsvergunning: het aanleggen van duikersbrug MSP over Palenbergerbeek tussen Sint Barbarastraat en Govert Flinckstraat te Heerlen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-11-2014 Staatscourant 2014, 33357 Heerlen